Medlemsförmåner

Det här får du för medlemsavgiften!
  • Stöd, råd och vägledning Hjärnkraft har kontaktpersoner på många orter. De kan hjälpa dig med stöd, råd och vägledning. De kan ge tips om rehabilitering och dela med sig av kunskap och erfarenheter. De kan också hjälpa till med kontakter.
  • Medlemstidningen fyra gånger per år I medlemstidningen kan du läsa de skadades egna berättelser, om aktuell forskning, nytt från våra länsföreningar, intressepolitiska frågor som vi driver och mycket annat.
  • Informationsmaterial Hjärnkraft har informationsmaterial som du kan få kostnadsfritt. Vi har också flera skrifter och böcker som du kan köpa i vår webbshop.
  • Konferenser, seminarier, utbildningar, aktiviteter och studiecirklar Runt om i landet har vi utbildningar och seminarier för dig som är hjärnskadad och dina närstående. Professionella föreläsare från vård och omsorg anlitas ofta. Dessa tillfällen brukar vara mycket populära. Kostnadsfria eller subventionerade.
  • Anhöriggrupper På flera orter finns anhöriggrupper där man träffas och delar erfarenheter. Många säger att det bara är de som varit i samma situation som verkligen kan förstå vad jag känner.
  • Olycksfallsförsäkring som medlem i Hjärnkraft omfattas du av förbundets kollektiva olycksfallsförsäkring. Läs mer
  • Försäkring När du deltar i våra aktiviteter är du försäkrad via Folksam genom avtal som HSO tecknat för sina medlemsförbund
  • Hjärnskadekortet används för att beskriva vilka konsekvenser den förvärvade hjärnskadan har för personen och kan underlätta i många vardagliga situationer. Formulär för att ansöka om kortet skickas ut i samband med avisering och kan rekvireras via e-post. Beställ här.
  • Hjärnet – de skadades egen verksamhet, träffar och aktiviteter Bara för skadade medlemmar. Man träffas och gör något trevligt tillsammans. Eller bara pratar av sig.
  • Vi arbetar för dig Hjärnkraft arbetar varje dag för att förbättra villkoren och rehabiliteringen för dig som är hjärnskadad. Det gör vi på olika sätt, centralt, regionalt och lokalt, genom att påverka opinionen, uppvakta politiker och beslutsfattare, skriva remissvar och mycket annat.
Medlemsavgiften är 340 kr/år för familjer (boende på samma adress) och 220kr/år för enskild person. Vi har läns- och lokalföreningar på de flesta orter i landet.
Som medlem har du också möjlighet att teckna våra försäkringar. Läs mer här, länken går till Unik försäkring.
 


Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
08-447 45 30
Måndag-torsdag 10-16
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
info@hjarnkraft.se