Dina rättigheter

LSS

Lagen om stöd och service, LSS, är en rättighetslag som ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och ge full delaktighet i samhällslivet för vissa personer med omfattande funktionshinder.

I navigeringen till vänster kan du få mer information om LSS:

Vad är LSS?

Vem kan få stöd enligt LSS

Vilka insatser och stöd kan ges

Att ansöka och få stöd enligt LSS

Var kan man få hjälp med ansökan om LSS-insatser?

 

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
08-447 45 30
Måndag-torsdag 9-16
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
info@hjarnkraft.se