Vad är LSS?

Personer som har en varaktig funktionsnedsättning och svårt att klara sig sin vardag kan få stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Stöd enligt LSS kan till exempel handla om att behöva hjälp för att kunna kommunicera med andra, hjälp att förstå och ta in information, eller stöd i form av personlig assistent för att klara sin dagliga livsföring till exempel såsom att äta eller sköta personlig hygien. Andra former av stöd enligt LSS kan vara att få särskilt anpassat boende eller möjligheten att få daglig verksamhet, en pedagogisk verksamhet för att ge den funktionsnedsatte meningsfull sysselsättning.

Målsättningen med LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är att personer med varaktig funktionsnedsättning ska ges möjlighet att uppnå full delaktighet, jämlikhet och kunna leva som andra. Lagen säger att personer med funktionsnedsättning har rätt till goda levnadsvillkor.

LSS kom 1994 sedan en utredning slagit fast att det fanns stora klyftor på olika områden mellan människor med stora funktionsnedsättning och andra människor.

Lagen är en rättighetslag och kompletterar socialtjänstlagen, SoL, och hälso- och sjukvårdslagen, HSL. 

Länkar med mer information

Lagtexten i sin helhet finns på riksdagens webbplats. 

1177 skriver om LSS och andra rättigheter. Läs mer om LSS:

Vem kan få stöd enligt LSS?

Vilka insatser och stöd kan ges?


Att ansöka och få stöd enligt LSS.

Var kan man få hjälp med ansökan om LSS-insatser? 


Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
08-447 45 30
Måndag-torsdag 10-16
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
info@hjarnkraft.se