Vem kan få stöd enligt LSS?

Alla människor har rätt att ansöka om insatser enligt LSS hos socialtjänsten i sin hemkommun. En utredning görs av LSS-handläggaren utifrån ansökan, intyg från läkare och annan legitimerad vårdpersonal, samtal med sökanden och anhöriga om man bedöms kvalificera sig för att få tillgång till insatser enligt LSS.


Se en film från Stockholm Stads hemsida om hur det går till när man ansöker:

Mötet med LSS-handläggaren. Bedömningen LSS-handläggaren gör är om personen tillhör en så kallad personkrets, d.v.s. har ett behov av stöd/insatser och att behovet inte tillfredsställs på annat sätt.

För att få rätt till stöd enligt LSS krävs att du finns inom en av dessa personkretsar:

  1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

  2. Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada orsakad av yttre våld eller sjukdom i vuxen ålder.

  3. Svår och varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som inte beror på normalt åldrande, och som gör att du har omfattande behov av stöd.

 

Läs mer om LSS

Vad är LSS?

Vilka insatser och stöd kan ges?

Att ansöka och få stöd enligt LSS

Var kan man få hjälp med ansökan om LSS-insatser?
 


Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
08-447 45 30
Måndag-torsdag 10-16
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
info@hjarnkraft.se