Vilka insatser och stöd kan ges?

I LSS preciseras de tio insatser som lagen omfattar:

  • Råd och stöd
  • Personlig assistans
  • Ledsagarservice
  • Kontaktperson
  • Avlösarservice
  • Korttidsvistelse
  • Korttidstillsyn
  • Boende för barn och unga
  • Boende för vuxna
  • Daglig verksamhet

 
Försäkringskassan har en guide på sin webbplats där den sökande eller anhörig svarar på ett antal frågor och därefter får en lista på det stöd som kan vara aktuellt.

 Länkar med mer information

Försäkringskassan har information om olika särskilda insatser och stöd. 

Mer om LSS

Vad är LSS?
Vem kan få stöd enligt LSS?

Att ansöka och få stöd enligt LSS?
Var kan man få hjälp med ansökan om LSS-insatser?

 


Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
08-447 45 30
Måndag-torsdag 10-16
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
info@hjarnkraft.se