Hjärnan - vårt viktigaste organ

Den centrala delen av nervsystemet består av stora hjärnan, lilla hjärnan, hjärnstammen och ryggmärgen. Alla delarna har förbindelse med varandra genom ett stort antal nervbanor och nätverk.

Stora hjärnan indelas i vänster och höger pannlob, hjässlob, baklob och tinninglob. Var och en av loberna består av ett flertal utbuktningar på hjärnytan som är skilda åt genom små och stora fåror.

Hjärnstammen består av tre delar: mellanhjärnan, bryggan vid vilken lilla hjärnan är ansluten och förlängda märgen. Genom skallens botten har både hjärnan och hjärnstammen förbindelse med ryggmärgen.

Blodcirkulationen till hjärnan kommer från två par kärl, de båda halskärlen, det vill säga halspulsådrorna i den främre delen av halsen och de båda nackkärlen. De två främre halskärlen grenar ut sig i ytterligare ett antal mindre kärl och försörjer större delen av stora hjärnan medan de båda nackkärlen svarar för blodcirkulationen i delar av bakloben, hjärnstammen och lillhjärnan. I hjärnan finns flera små hålrum som har förbindelse med varandra. Hålrummen kopplas samman till ett system, ventrikelsystemet, och består av ett antal centralt belägna vätskefyllda hålrum. I detta system produceras en genomskinlig vätska, cerebrospinalvätskan, som omger hjärnan, hjärnstammen, lillhjärnan och ryggmärgen.

Hjärnhinnorna består av en tjock yttre och en tunn inre hinna. Medan den tunna hjärnhinnan följer hjärnans yta, befinner sig den tjocka hjärnhinnan mellan skallbenet och hjärnan och skiljer delvis höger och vänster hjärnhalvor från varandra genom en mellanliggande hinna. På liknande sätt skiljer den tjocka hjärnhinnan stora hjärnan från lilla hjärnan med en mellanliggande tjock hinna.

Källa: Traumatisk hjärnskada och Vägen tillbaka, Hans von Holst, Jörgen Borg, Åsa Gerlich 2005 

 


Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
08-447 45 30
Måndag-torsdag 10-16
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
info@hjarnkraft.se