Rehabiliteringskedjan

Exempel på rehabiliteringskedja

Steg 1. Tidiga rehabiliteringsinsatser är av stor betydelse för patientens återhämtning. På en del platser i landet påbörjas rehabiliteringen redan på intensivvårdsavdelningen/strokeenheten. 

Steg 2. Slutenvård på rehabiliteringsavdelning - eller fortsatt vård på strokeenhet - här tränas färdigheter som är viktiga för att kunna fungera i vardagen. Rehabiliteringen bedrivs av team med olika specialistkompetenser. 

Steg 3. Vid dagvården fortsätter man att träna funktioner och färdigheter. Även här arbetar man i team som till exempel kan bestå av läkare, sjuksköterska, logoped, arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator och psykolog. 

Steg 4. Om man inte redan kommit hem så kan steg fyra förbereda för det. Nu lämnar sjukhuset "över" till primärvård och kommun för fortsatt vård och rehabilitering vid exempelvis öppenvården samt andra länkar utanför sjukhuset. I detta steg kan kuratorn ha en viktig funktion med sin kunskap om olika insatser utanför sjukhuset. 

Steg 5. Om man förvärvat en hjärnskada i vuxen ålder är det många förmågar man måste återerövra och många kunskaper man måste lära in på nytt. Det tar lång tid. Ett flertal folkhögskolor anordnar hjärnskadekurser. De är ett viktig resurs i en livslång rehabiliteringskedja efter att man blivit utskriven från rehabiliteringen i sin hemkommun.  
 


Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
08-447 45 30
Måndag-torsdag 10-16
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
info@hjarnkraft.se