Förbundsstämma

Förbundsstämman är Hjärnkrafts högsta beslutade organ.
Stämman sammanträder en gång vartannat år. Länsföreningarna utser ombud till stämman.

Nästa förbundsstämma genomförs 2020.

Medlemmar är välkomna att närvara vid förbundsstämman.
Anmälan om deltagande vid stämman ska anmälas till
förbundskansliet senast två veckor innan stämman.

Protokoll från förbundsstämman 2018.

 


Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
08-447 45 30
Måndag-torsdag 10-16
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
info@hjarnkraft.se