Remisser


Här lägger vi upp aktuella remissvar och yttranden från Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft:


Ds 2016:8 ”Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna”
Hjärnkraft motsätter sig förslaget till Särskild sjukförsäkringsavgift och de därmed sammanhängande förslagen.

Hälsoväxling Ds 2016 - 8.pdf


Träning ger färdighet – koncentrera vården för patientens bästa, SOU 2015:98
Hjärnkraft anser att det nu är hög tid att ta ett samlat grepp vad gäller organisationen av vård och
rehabilitering som utgår från patienternas behov och stöder de förslag som framförs i
utredningen ”Träning ger färdighet”.

Yttrande Träning ger färdighet SOU 2015-98.pdf

Sedd, hörd och respekterad – ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården, SOU 2015:14
Hjärnkraft tycker det är positivt att vårdgivarens skyldigheter att hantera klagomål stärks och att Patientnämnderna får ett utökat uppdrag, men vi anser att den enskilde ska ha en okränkbar rätt att ändå anmäla ärenden till IVO utan begränsningar, i de fall den enskilde av olika skäl inte vill vända sig till vårdgivaren.

Sedd, hörd och respekterad

”Skapa tilltro - Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen”, (SOU 2015:46)
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft yrkar att utredningens förslag, före fortsatt behandling, granskas huruvida det står i överensstämmelse med FN- konventionen att allmänna ombudet som representant för staten kan dra in en enskild funktionsnedsatt person som motpart i en rättslig process.

Skapa tilltro SOU 2015-146.pdf
 


Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
08-447 45 30
Måndag-torsdag 10-16
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
info@hjarnkraft.se