Samarbete

Hjärnkraft samarbetar med andra organisationer och aktörer som delar förbundets värderingar om alla människors lika värde. Syftet med samarbetet kan vara att utbyta erfarenheter, skapa opinion, driva projekt eller att kunna utöka utbudet av aktiviteter och stöd till personer med förvärvad hjärnskada.Policy för samarbete med andra organisationer


Krav på organisationen:
Nationellt verkande, verka inom ett flertal län.
Långsiktiga samarbeten som löper över flera år.
Dela grundläggande värderingar om alla människors lika värde.

När det gäller läkemedelsföretag ska Hjärnkraft 
följa de riktlinjer som överenskommits mellan 
LIF och Handikappförbunden.

Ett samarbete med en organisation ska inte 
begränsa Hjärnkrafts möjligheter att kritiskt 
granska organisationens verksamhet.

Hjärnkraft samarbetar med alla typer av organisationer, 
offentliga, ideella och kommersiella om man uppfyller ovanstående villkor.

Krav på samarbetet:
Respektive parters ansvar är tydliggjort innan samarbetet påbörjas.
Tydliggjort hur man ska marknadsföra samarbetet.
Tydliggjort användandet av namn och logga.
Ange vilken sakfråga samarbetet gäller.


 


Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
08-447 45 30
Måndag-torsdag 10-16
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
info@hjarnkraft.se