Hjärnkrafts grafiska profil

  

Den grafiska profilen ska bidra till att uppnå känslan vi vill förmedla för vårt varumärke. En grafisk profil är ett grafiskt regelverk för hur saker och ting får se ut när det gäller extern och intern information. Den håller ihop trycksakerna och ger ett samlat intryck. Det underlättar när man ska ta fram material.

Typsnitt, färger, logotype och storlek är exempel på det som bygger den grafiska profilen. Den är så viktig att den oftast antas på ledningsnivå för att få tillräcklig tyngd. De flesta företag/organisationer har någon form av grafisk profil. Sammantaget skapar den den bild vi som betraktare har av organisationen.

Den grafiska profilen ska fungera som ett verktyg i det kreativa arbetet och följas av samtliga medarbetare och förtroendevalda i all den externa kommunikationen och i den interna så långt det är möjligt. Den ska följas i all annonsering, på hemsidor, affischer, program, korrespondens, dvs i allt tryckt och virtuellt material som har oss som avsändare.  

Hur ska Hjärnkrafts logotype användas?

Hjärnkrafts logotype får inte förändras. Man får inte konstruera egna original eller i övrigt förvanska befintliga original. Varken tillägg eller ändringar av märket är tillåtet.

Hjärnkrafts logotype ska alltid finnas med på alla typer av material, såväl tryckt som digitalt. Det gäller allmänna trycksaker, kuvert, webbsidor eller brev. Hjärnkrafts logotype är unik och några egentillverkade logotyper är inte tillåtna. Informatören har ansvaret för utveckling och efterlevnad av den grafiska profilen och kan ge råd om dess tillämpning. Fråga gärna!

Så ska Hjärnkrafts logotype användas

Loggan används som den är, dvs inga tillägg eller ändringar i märket får göras. Som exempelvis att flytta texten och lägga den ovan eller under huvudet. Loggan är blå, pms färg 293, svart eller vit (inverterad dvs bakgrundsfärg krävs). (Alla föreningar har fått en CD-skiva med loggan för sitt län/lokalförening.)

Hjärnkrafts logotype får inte vara för liten. Minsta storlek är 40 mm. Hjärnkrafts logotype ska framträda på ett tydligt sätt. Därför måste det alltid finnas gott om luft runt märket. Hjärnkrafts logotype får exponeras mot färgade bakgrunder. Men med förstånd. En blå logga är mycket svår att läsa mot exempelvis en röd bakgrund.

I våra trycksaker läggs logotypen genomgående högst upp till vänster på sidan. På våra kuvert centreras logotypen längst ner till vänster. På omslag till broschyrer och centreras (läggs i mitten) logotypen i de allra flesta fall också i överkant.

Adress

Ange alltid vår webbplats www.hjarnkraft.se på samtliga trycksaker.  

Övrigt

I brev/rapporter etc skrivs hela namnet ut första gången – sedan bara Hjärnkraft. Hjärnkraft skrivs med gemena dvs små bokstäver i all text.

image photo : New year 2012

 


Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
08-447 45 30
Måndag-torsdag 10-16
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
info@hjarnkraft.se