Hjärnkraft vill ha 18-årsgräns för cykelhjälm

Hjärnkrafts ordförande Maria Lundqvist-Brömster välkomnar trafiksäkerhetsorganisationen NTF:s förslag om att höja åldersgränsen för cykelhjälm till 18 år.

Liksom NTF vill Hjärnkraft helst ha hjälmlag för alla, men har inte fått gehör för det.
- Höjd åldersgräns är ett bra steg på vägen, säger Maria Lundqvist-Brömster.

Cykelhjälmslagen gäller upp till 15 år idag. Men mellan 10-17 års ålder minskar användandet av cykelhjälm. Samtidigt ökar andelen huvudskador vid cykelolyckor med cirka en procentenhet årligen för varje år efter 10 års ålder.
- Med ökningen av antalet elcyklar anser vi också att det finns anledning att se över hjälmlagen, säger Maria Lundqvist-Brömster.

Publicerat 20180425
 


Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
08-447 45 30
Måndag-torsdag 10-16
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
info@hjarnkraft.se