Hjärnet

Det sociala nätverket för skadade medlemmar i Hjärnkraft kallas för "Hjärnet". Hjärnet är riksomfattande och det är länsföreningarna som ansvarar för verksamheten. Vi träffas, pratar och hittar på något tillsammans.

Historik

Hjärnet bildades på 90-talet och syftet var helt klart från början.

- Att tillvarata skadade medlemmars gemensamma intressen och skapa sociala kontakter
- Att skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte och stöd mellan medlemmar

Efter 20 år har vi klart för oss att verksamheten är mycket uppskattad och en viktig del i föreningarnas arbete med att skapa mötesplatser för personer med förvärvad hjärnskada.

Nyckelfaktorer för en lyckad Hjärnet-verksamhet är:

- Engagerade eldsjälar i föreningen.

- Stöd från styrelserna i länsföreningarna.

- Att hitta lämpliga anpassade lokaler för aktiviteterna så att alla kan vara med.

Per-Erik Nilsson är anställd som ombudsman i förbundet, en av hans arbetsuppgifter är att vara kontaktperson på Hjärnet.

Återigen passar förbundets devis alldeles utmärkt. Personer som överlevt en hjärnskada ska erbjudas ett aktiv och stimulerande liv.

Ett liv som räddas ska också levas

Hjärnet-verksamheten bidrar till att detta uppfylls!

Du kan nå Per-Erik på:

telefon 0478-109 30 el 0704-41 32 55.

mail per-erik@hjarnkraft.se

 

 

 

Volleyball Net

 


Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
08-447 45 30
Måndag-torsdag 10-16
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
info@hjarnkraft.se