Det finns medel att söka ur Hjärnskadefonden för forskning eller utveckling av hjärnskaderehabilitering samt för att sprida kunskap om hjärnskador. Sista ansökningsdag är den 15 augusti 2020.

Utlysning av medel ur Hjärnskadefonden

Det finns medel att söka ur Hjärnskadefonden för forskning eller utveckling av hjärnskaderehabilitering samt för att sprida kunskap om hjärnskador. Sista ansökningsdag är den 15 augusti 2020.

 

Fondens uppgifter är att:
  1. Stödja forskning och utveckling av hjärnskaderehabilitering.
  2. Sprida kunskap om förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser.
Ett vetenskapligt råd granskar alla ansökningar och rekommenderar vilka som ska beviljas anslag. Det är Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts styrelse som fattar det slutliga beslutet.