Under hösten 2020 kommer HSO:s Hjälpfond göra en engångsutbetalning av tillgängliga medel

Bidrag kan exempelvis sökas till rekreationsresor, läger eller andra hjälpmedel i vardagen.

Endast personer bosatta i Göteborg kan ansöka om medel från fonden.Maxbelopp att söka är 5000 kr. Sista ansökningsdag är 13 november. Eventuell utbetalning av medel sker senast den 11 december.

Ansökningsblankett för medel från HSO:s Hjälpfond hittar du här. Läs anvisningarna noga.

Vid frågor, kontakta oss på info@funktionsrattgbg.se eller tel. 031-24 03 03.