Barn i förskola

HJÄRNSKADEDAGEN 26 OKTOBER 2021

Välkommen till en föreläsning om barn och unga med hjärnskakning. Den arrangeras på Hjärnskadedagen av Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Hjärnkraft Västerbotten och ABF Västerbotten i samverkan med inbjudna föreläsare.

 

På Hjärnskadedagen den 26 oktober lanseras Hjärnskakningsguiden som är en del i Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts nya satsning på hjärnskakning.

På initiativ av drabbade har det bildat en ny sektion för hjärnskakning. Satsningen innefattar även ett intressepolitiskt program för god vård och rehabilitering vid traumatisk hjärnskada, utbildningsinsatser som erbjuder webbinarier med experter och inspiratörer som i personliga berättelser delar med sig av sina erfarenheter av livet efter hjärnskakning för att öka kunskap och synliggöra behovet av en individanpassad rehabilitering.

PROGRAM

10:00 – 10:20 Utbildningsdagen startar med inledning av Cecilia Boestad, förbundssekreterare och kanslichef på Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft samt Kerstin Granstig Jonasson, ordförande Hjärnkraft Västerbotten
10:20 – 11:00 Ljuset som trängde in genom nyckelhålet
William Olsen, 20 år, berättar om sin resa efter kraschen då han tävlade i enduro och fick hjärnskakning.
11:00 – 11:10 Paus och bensträck
11:10 – 11:50 Utveckling av ett strukturerat rehabiliteringsprogram för hjärnskakning hos barn och unga.
Sofia Westman, leg psykolog. Neuroteamet, Barn-och ungdomshabiliteringen i Umeå.
Barbro Renström, leg. Fysioterapeut, specialist, Neuroteamet, Barn- och Ungdomshabiliteringen i Umeå
11:50 – 12:30 Lunchpaus
12:30 – 13:10 Ska jag gasa eller bromsa? En viktig fråga efter hjärnskakning!
Cristina Eklund, specialpedagog och medförfattare till boken ”Ska jag gasa eller bromsa” berättar om bokens tre huvuddelar; hjärnskakning – kognitiva och psykologiska konsekvenser samt återgång till skola och vardagsaktiviteter efter hjärnskakning.
13:10 – 13:20 Bensträck
13:20 – 14:00 Alviksstrandsskolans förskole- och skolinriktade rehabilitering – fungerar som en bro mellan sjukvården och skolan/förskolan.
Elin S Kleist, specialpedagog berättar om hur de arbetar och vad som är viktigt för en lyckad återgång till hemskola och vardag; övergripande samverkan, ökad kunskap om förvärvad hjärnskada, vanliga anpassningar, tydlighet avseende kommunikationsvägar och vikten av uppföljning.
14:00 – 14:15 Summering av dagen, möjligheter, tips och frågor om Hjärnkraft och Hjärnskakningsguiden.

ANMÄLAN OCH INFO

Tid: Tisdag 26 oktober, kl. 10.00-14:15.

Plats: Digitalt via zoom. Länk skickas ut via e-post.

Pris: Hjärnskadedagen är kostnadsfri.

Anmälan: Fyll i formuläret på: https://forms.office.com/r/7NetrNURML

Program som pdf: Program, Hjärnskadedagen 26 oktober, 2021

Läs mer om William Olsen i Hjärnkraft, nr 1-20
Läs mer om skriften i vår webbshop.

Anmäl dig här

Fyll i formuläret på https://forms.office.com/r/7NetrNURML
Varmt välkommen!