Onlinemöte 210920

”TBE-sektionen presenteras” med förbundssekreterare Cecilia Boestad. Mötet spelades in.

Lyssna gärna. Du klickar på den lilla vita pilen nederst till vänster.