ONLINEMÖTE 220609

Arbetsterapeut Erika kom med oss söndagen den 15 maj för att föreläsa om de hjälpmedel och insatser vi som TBE drabbade kan ha behov av. Då blev vi intresserade att få höra mer.  Detta är omgång 2 av 2 onlinemöten med Erika och temat är denna gången : sömn och värk. 

Erika lämnar följande länk för att kunna läsa mycket av det hon tar upp.

https://www.ahs.ax/sites/default/files/attachments/page/Minnestips%20och%20minnesstrategier.pdf