händer skriver på laptop

NKC söker redaktör

REDAKTÖR till arvsfondsprojektet Nationellt kompetenscenter – förvärvad hjärnskada (NKC)

Arvsfondens logotyp
Arbetsuppgifter

Vi söker en redaktör som tillsammans med projektledaren och övriga samarbetspartners arbetar med att söka efter och samla in relevant information och material för projektet. Det handlar om att sammanställa, analysera och tydliggöra aktuella fakta och nyheter inom hjärnskadeområdet. Du ska på ett strukturerat sätt kunna sätta dig in i och gå igenom stora mängder material som exempelvis forskningsartiklar, rapporter och rekommendationer. Tonvikten i tjänsten kommer att ligga på den redaktionella processen.

Du kommer även att bli innehållsansvarig för projektets webbplats och i arbetet ingår att bearbeta och redigera texter. Vi söker dig som är bra på att strukturera och granska innehåll på webbplatser, vilken information som ska finnas med och var man kan hitta denna. Du har en god journalistisk kompetens, höga ambitioner och en nyfikenhet kring den digitala utvecklingen. Digitala kommunikationsegenskaper är därför viktiga i sammanhanget. Vi ser även att du medverkar i att förankra och informerar om projektet, både digitalt och vid fysiska möten.

Meriterande: Erfarenhet inom hjärnskadeområdet dock inget krav. Erfarenhet av utredning/research med inriktning på funktionsrättsfrågor meriterande.

Vi erbjuder dig möjlighet till ett spännande och utvecklande arbete på en arbetsplats i ett kontinuerligt utvecklingsarbete som vill utvecklas och som har projektets målgrupp i fokus. Placeringsorten är i Skåne. Flexibilitet kommer att finnas kring arbetstider, distansarbete samt procentsats av tjänsten.

Tjänsten är en tidsbegränsad anställning, under projekttiden t o m mars 2025. Efter projekttiden är målet att kompetenscentret ska drivas vidare av samverkansparter och andra intressenter.  

Anställningsgrad är företrädesvis heltid men kan diskuteras. Önskvärt tillträde 1/10–22 eller enligt överenskommelse. Arbetsgivare är Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft som även är projektägare för NKC projektet. Kollektivavtal med Unionen finns.

Om projektet

Projektets mål är att bygga upp ett Nationellt kompetenscenter för förvärvad Hjärnskada, på en lättillgänglig digital plattform som samlar relevant kunskap kring förvärvad hjärnskada och dess konsekvenser, målgruppens behov och rättigheter, metoder, vårdprogram och riktlinjer/ vägledningar som tas fram nationellt och regionalt, samt aktuella forskarrapporter.  Centret vänder sig till dem som lever med förvärvad hjärnskada, lever nära någon, arbetar med någon eller fattar beslut om någon med förvärvad hjärnskada. Information anpassas utifrån de olika målgrupperna.

Informationen på webbplatsen ska anpassas så att den blir tillgänglig för olika målgrupper. Allt ifrån en professionell vårdgivare till den som behöver information på lättläst och klarspråk med filmer och bildstöd AKK (alternativ och kompletterande kommunikation).  Genom centret ska alla få tillgång till information som underlättar kommunikationen och bidrar till ett välinformerat och kunskapsbaserat möte mellan personer med förvärvad hjärnskada, dennes anhöriga och olika vårdgivare eller beslutsfattare.

Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden och drivs av Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i samarbete med Personskadeförbundet RTP, Afasiförbundet och Begripsam. Projektet är baserat i Skåne och drivs i samverkan med Region Skåne.

Kompetenskrav

Vi tror att du som söker har en akademisk utbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap eller annan akademisk utbildning så som journalist eller skribent i kombinationer med arbetslivserfarenhet som av arbetsgivaren bedöms relevant.

Din bakgrund och egenskaper

Du är strukturerad och noggrann i ditt arbete men det är också viktigt att du kan anpassa ditt förhållningssätt till situationen och att du har ett gott omdöme. I arbetet kommer du att ha många kontaktytor varför det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga och lätt för att etablera goda relationer. Du ska ha en god erfarenhet av dokumentation och redigering av textmaterial, vara en skicklig och driven skribent med goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift och med ett fokus på innehållet i texterna, som sedan faktagranskas innan publikation. Att vässa texter och rubriker för att optimera läsning är en viktig del i arbetet.

Ansökan och kontaktuppgifter

Är du redo för en ny spännande utmaning så sök till oss! Vi vill ha din ansökan snarast.

Skicka din ansökan och CV till: 

Ingela.ljunggrentornblad@hjarnkraft.se

 

Mer information om tjänsten:
Ingela Ljunggren Törnblad Projektledare NKC
070-247 19 99

Cecilia Boestad Förbundssekreterare Hjärnkraft

 08-447 45 33

 

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Personskadeförbundet RTP och Afasiförbundet är funktionshinderorganisationer som arbetar med stöd och rådgivning till personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående, att öka kunskapen om förvärvad hjärnskada och dess konsekvenser, förebyggande arbete och påverkansarbete för förbättrad rehabilitering och stöd. De tre förbunden samverkar även med Stroke-Riksförbundet i frågor som rör konsekvenserna av förvärvad hjärnskada.

Hjärnkraft driver Hjärnskakningsguiden.se och genomför varje år utbildningar riktad till vård- och omsorgspersonal samt till personer med egen skada och närstående utifrån olika typer av skador. Förbundet genomför barn och ungdomsläger samt stöder forskning genom Hjärnskadefonden.

Afasiförbundets lokalföreningar driver ”Mötesplats Afasi” där personer med afasi kan träna sitt språk i digital miljö med handledning. Talknuten är Afasiförbundets verksamhet som arbetar med frågor som rör barn, unga och vuxna med språkstörning/DLD och deras anhöriga.  Personskadeförbundet RTP är en av aktörerna i Mobilitetscenter som erbjuder kurser i ”Kognitiv utredning som underlag för bedömning av förutsättningar för körkortsinnehav efter skada/sjukdom”. Verksamheten syftar till att alla människor ska ha rätt till god rehabilitering, tillgänglig omgivning och möjlighet att påverka sin livssituation. 

Begripsam är både en förening och ett bolag som arbetar för ökad tillgänglighet genom att anpassa produkter och tjänster så att de tillgodoser alla användares behov.  Framför allt arbetar de med att öka tillgängligheten för personer med kognitiva svårigheter.

Länk till annons på arbetsförmedlingen: https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/26250373

Varmt välkommen med din ansökan!