Planerna för våren 23 är igång

Hösten är här men fästingarna är fortfarande aktiva precis som vi på sektionen.

Vårens utbildningsdag  vi hade med temat TBE – Vad händer i kroppen blev väldigt uppskattad av de som deltog. Vi vill åter framföra ett varmt tack till Madelaine Nyremo, Malin Veje och Per Hamid Ghatan för deras föreläsningar som gav värdefull information om TBE och de konsekvenser det kan ge. Delar från dagen finns publicerad här på sidan precis som några föreläsningar vi haft på våra Zoom-möten.

Vi på TBE-sektionen har börjat skissa på en ny utbildningsdag till våren 2023. Planerna är ännu i sin linda men vi hoppas den kommer bli minst lika bra som sist.

Må gott och håll utkik här för nyheter och information från oss på sektionen.