Riskområden för TBE

TBE förekommer främst i södra och mellersta Sverige och är vanligast längs ostkusten, i Upplands och Södermanlands skärgårdar samt runt Mälaren. De senaste decennierna har smittan spritt sig västerut och blivit vanligare kring Vättern och Vänern. 

Utomlands finns smittrisk i övriga Östersjöländer samt östra och centrala Europa. En ännu allvarligare variant av TBE förekommer i stora delar av Asien.

Det finns ingen definition av riskområden för TBE (t ex visst antal fall), men varje år samlas experter på Folkhälsomyndigheten för att analysera och identifiera riskområden.

På Folkhälsomyndighetens karta visar de röda prickarna var i Sverige TBE-fallen smittades:

Karta som visar var i Sverige TBE-fallen smittades 2017

Källa: Folkhälsomyndigheten 

Läs mer på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/tick-borne-encephalitis-tbe/