Alla medlemmar omfattas av olycksfallsförsäkring

Alla som är medlemmar i Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft omfattas av en kollektiv olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller från och med nyår för medlemmar.

– Det är oerhört värdefullt för våra medlemmar. Försäkringen gäller dygnet runt för alla medlemmar, även de som tidigare nekats olycksfallsförsäkring av andra bolag, säger Johan Beckman, förbundssekreterare på Hjärnkraft. För de som har en egen olycksfallsförsäkring blir Hjärnkrafts kollektiva olycksfallsförsäkring ett komplement. Medlemmar bör noga överväga beloppsgränser och fullständiga villkor innan man tar beslut om att göra förändringar i den egna försäkringen.

Försäkringen ger ersättning för kostnader som kan uppstå i samband med olycksfall, till exempel kostnader för nödvändig läkarvård eller merkostnader för förstörda kläder eller glasögon. 

Vad kan en olycksfallsförsäkring som den Hjärnkraft har tecknat innebära i praktiken?  
– Föreställ dig att du är ute och går och det visar sig att det är väldigt halt, du halkar och bryter benet på en isfläck. Det blir svårt att få ambulans och du blir tvungen att ta en taxi till sjukhuset där personalen får klippa upp kläderna för att kunna genomföra behandlingen, säger Per Liljeroos, verksamhetschef på Unik försäkring.

Försäkringen kan då innebära lite plåster på såren i form av ersättning för merkostnader.
– Den kan ge ersättning för kostnaden för sjukhusbesök, för förstörda kläder, taxiresa och ersättning för eventuella andra, skäliga merkostnader. Det skulle kunna vara om man till exempel behöver något extra hjälpmedel under läkningsperioden, säger Per Liljeroos.

 

Fakta om olycksfallsförsäkringen

Enligt villkoren för olycksfallsförsäkringen så får man ersättning för skäliga och nödvändiga kostnader som läke-, tandskade- och resekostnader till följd av ett olycksfall. Man har också möjlighet till ersättning för merkostnader i samband med olycksfall, till exempel kostnader för skadade kläder, hörapparat eller glasögon. 

Försäkringsomfattning

Försäkringsmoment Försäkringsbelopp
Medicinsk invaliditet 300 000 kr
Merkostnader 50 000 kr
Personliga tillhörigheter 15 000 kr
Läke, rese- och tand-
skadekostnader Nödvändiga och skäliga kostnader
Hjälpmedel 100 000 kr
Dödsfall pga olycksfall 25 000 kr
Krishjälp Max tio behandlingstillfällen
Reducering:
Reducering av invaliditetsbelopp sker från 60 års ålder med 5 procentenheter per år till och med 70 års ålder.

Vid skada

Kontakta Unik Försäkring, tel 010 - 490 09 91.
Du kan också gå in på bolagets hemsida:
http://unikforsakring.se/anmal-skada/

 


Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
08-447 45 30
Måndag-torsdag 10-16
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
info@hjarnkraft.se