Förbundsstämma

Förbundsstämman är Hjärnkrafts högsta beslutade organ.
Stämman sammanträder en gång vartannat år. Länsföreningarna utser ombud till stämman. 

Nästa förbundsstämma genomförs 2022.

Medlemmar är välkomna att närvara vid förbundsstämman.
Anmälan om deltagande vid stämman ska anmälas till förbundskansliet senast två veckor innan stämman.

Protokoll förbundsstämma Hjärnkraft 2020

 

Uppdaterad 20210302

Nominering till förbundsstyrelsen

Vid förbundsstämman 2022 ska ordförande, vice ordförande, ledamöter till förbundsstyrelsen och föreningsrevisor samt suppleant inför kommande tvåårsperiod ska väljas.

Du som medlem i Hjärnkraft är välkommen att nominera personer till Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts förtroendeposter. Förbundet eftersträvar en mix av kompetenser, personer med egen förvärvad hjärnskada, anhöriga och stödjande. Kunniga, engagerade, intresserade och såklart också tillfrågade.
Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast 15 april 2022.

Här nedan kan du lämna din nominering som enskild medlem t ex om du bor på en ort där det inte finns förening. 

Scrolla neråt i listen till höger. Klicka på skicka längst ner när du fyllt i alla uppgifter.