Förbundsstämma

Förbundsstämman är Hjärnkrafts högsta beslutade organ.
Stämman sammanträder en gång vartannat år, nästa gång blir 2024. Länsföreningarna utser ombud till stämman. 

Nominering till förbundsstyrelsen
Kandidater nomineras av länsföreningarna. En lokalförening eller en enskild medlem kan också nominera, men måste skicka sin nominering via länsföreningen. Nomineringen ska behandlas vid ett länsföreningsmöte.
Länsföreningen kan besluta att stödja nomineringen eller avslå den. Föreningens beslut tillsammans med nomineringen ska skickas till valberedningen. Valberedningen har rätt att utöver de nominerade kandidaterna själva lämna förslag till kandidater.
Nomineringar kan lämnas via formuläret nedan eller skickas till förbundssekreterare på mejladress: cecilia.boestad@hjarnkraft.se

Motioner
Varje länsförening, lokalförening och enskild medlem har rätt att skriva en motion i en fråga som de vill att stämman ska behandla. Lokalförenings eller enskild medlems motion ska åtföljas av yttrande från länsföreningen.
Motionen ska vara skriftlig. Den ska, tillsammans med länsföreningens yttrande, vara förbundskansliet tillhanda senast den 15 april 2024.

Varmt välkommen!

Protokoll Hjärnkrafts förbundsstämma 2022

Uppdaterad 20231107

Nominering till förbundsstyrelsen

Vid förbundsstämman 2024 ska ordförande, vice ordförande, ledamöter till förbundsstyrelsen och föreningsrevisor samt suppleant inför kommande tvåårsperiod ska väljas.

Du som medlem i Hjärnkraft är välkommen att nominera personer till Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts förtroendeposter. Förbundet eftersträvar en mix av kompetenser, personer med egen förvärvad hjärnskada, anhöriga och stödjande. Kunniga, engagerade, intresserade och såklart också tillfrågade.
Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast 15 april 2024.

Här nedan kan du lämna din nominering som enskild medlem t ex om du bor på en ort där det inte finns förening. 

Scrolla neråt i listen till höger. Klicka på skicka längst ner när du fyllt i alla uppgifter.