Förbundsstämma

Förbundsstämman är Hjärnkrafts högsta beslutade organ.
Stämman sammanträder en gång vartannat år. Länsföreningarna utser ombud till stämman. 

Nästa förbundsstämma genomförs 2022.

Medlemmar är välkomna att närvara vid förbundsstämman.
Anmälan om deltagande vid stämman ska anmälas till förbundskansliet senast två veckor innan stämman.

Protokoll förbundsstämma Hjärnkraft 2020

 

Uppdaterad 20210302