Förbundsstämma

Förbundsstämman är Hjärnkrafts högsta beslutade organ.
Stämman sammanträder en gång vartannat år. Länsföreningarna utser ombud till stämman. 

Hjärnkrafts förbundsstämma hålls den 15–16 oktober, 2022 i Sollentuna utanför Stockholm.

Inbjudan har gått ut till samtliga föreningar som utser sina respektive ombud. Dessutom är naturligtvis alla medlemmar välkomna att delta, dock krävs skriftlig anmälan till kansliet senast 2 veckor innan förbundsstämman.

Tidpunkt: Förbundsstämman inleds lördagen den 15 oktober klockan 13.00 och avslutas söndagen den 16 oktober
klockan 16.00.
Plats: Scandic Star Sollentuna, Stockholm.
Program: Skickas ut senast 30 dagar innan förbundsstämman.

Nominering till förbundsstyrelsen
Kandidater nomineras av länsföreningarna. En lokalförening eller en enskild medlem kan också nominera, men måste skicka sin nominering via länsföreningen. Nomineringen ska behandlas vid ett länsföreningsmöte.
Länsföreningen kan besluta att stödja nomineringen eller avslå den. Föreningens beslut tillsammans med nomineringen ska vara hos valberedningen senast den 15 juni 2022. Valberedningen har rätt att utöver de nominerade kandidaterna själva lämna förslag till kandidater.
Nomineringar skickas till förbundssekreterare på mejladress: cecilia.boestad@hjarnkraft.se

Motioner
Varje länsförening, lokalförening och enskild medlem har rätt att skriva en motion i en fråga som de vill att stämman ska behandla. Lokalförenings eller enskild medlems motion ska åtföljas av yttrande från länsföreningen.
Motion ska vara skriftlig. Den ska, tillsammans med länsföreningens yttrande, vara förbundskansliet tillhanda senast den 15 juni 2022.

Varmt välkommen!

Kallelse Hjärnkrafts Förbundsstämma, 2022

Protokoll förbundsstämma Hjärnkraft 2020

Uppdaterad 20210510

Nominering till förbundsstyrelsen

Vid förbundsstämman 2022 ska ordförande, vice ordförande, ledamöter till förbundsstyrelsen och föreningsrevisor samt suppleant inför kommande tvåårsperiod ska väljas.

Du som medlem i Hjärnkraft är välkommen att nominera personer till Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts förtroendeposter. Förbundet eftersträvar en mix av kompetenser, personer med egen förvärvad hjärnskada, anhöriga och stödjande. Kunniga, engagerade, intresserade och såklart också tillfrågade.
Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast 15 april 2022.

Här nedan kan du lämna din nominering som enskild medlem t ex om du bor på en ort där det inte finns förening. 

Scrolla neråt i listen till höger. Klicka på skicka längst ner när du fyllt i alla uppgifter.