Scrum board. Task list, planning team tasks and collaboration plan flowchart. Business workflow scheme, note board schedule or software development strategy cartoon vector illustration

Verksamhetsplan 2019-2020

Hjärnkraft arbetar för människor med förvärvade hjärnskador och deras närstående.

Verksamhetsplanen för 2019-2020 antogs av förbundsstämman i oktober 2018.

Verksamhetsplan 2019 till 2020 

Sidan uppdaterad 2019-01-25.