Scrum board. Task list, planning team tasks and collaboration plan flowchart. Business workflow scheme, note board schedule or software development strategy cartoon vector illustration

Verksamhetsplan 2021 - 2022

Hjärnkraft arbetar för människor med förvärvade hjärnskador och deras närstående.

Verksamhetsplanen för 2021-2022 antogs av förbundsstämman 2020.

Verksamhetsplan 2021 till 2022

 

Sidan uppdaterad 2021-03-02.