Scrum board. Task list, planning team tasks and collaboration plan flowchart. Business workflow scheme, note board schedule or software development strategy cartoon vector illustration

Verksamhetsplan 2023 - 2024

Hjärnkraft arbetar för människor med förvärvade hjärnskador och deras närstående.

Verksamhetsplanen för 2023-2024 antogs av förbundsstämman 2022.

Verksamhetsplan för 2023-2024.

 

Sidan uppdaterad 2022-12-14.