Förvärvade hjärnskador hos barn & unga

Hjärnskador betecknas som ”förvärvade” om de uppträder först efter två års ålder. Innan dess diagnosticeras t.ex. motoriska skador till gruppen cerebral pares. Allt oftare ser man nu istället åldersgränsen ”efter nyföddhetsperioden” (Svensk Neuropediatrisk förening, 2015).
Bilden beskriver skillnaden mellan medfödd och förvärvad hjärnskada.

Det är viktigt att det i diagnosen förtydligas att det är en förvärvad hjärnskada. Försäkringsbolag ger bättre villkor för skadeersättningen om det gäller förvärvade än för medfödda skador, det framkommer i samtal med ett av landets större försäkringsbolag, Skandia.

Diagnosen cerebral pares ger indikation om en medfödd skada. En kognitiv störning som under uppväxten klassificeras som ADHD löper risk att hanteras som medfödd även om den härrör från en tidig traumatisk hjärnskada.

Traumatisk hjärnskada 

Orsakas av yttre våld eller kraftig lägesförändring. Denna skadetyp utgör cirka 70 procent av alla förvärvade hjärnskador och orsakas oftast av trafik- och fallolyckor. Ytterligare orsaker är avsiktligt våld (misshandel) eller oavsiktligt våld (sportutövande, exempelvis boll, puck, klubba) mot huvudet.

Gruppen traumatiska hjärnskador delas in i två typer:

  1. skador som uppstår efter kontakt med ytor eller föremål 
  2. skador som uppstår genom acceleration eller hastighetsminskning av fordon.

De vanligaste orsakerna till skador i låga åldrar är fallolyckor, medan trafik orsakar flest skador hos barn i tonåren (Svensk Neuropediatrisk förening, 2015).

Läs mer i våra rapporter