Årsredovisning

Hjärnkrafts årsredovisning innehåller förvaltningsberättelse, inkl resultaträkning och balansräkning. Den är även kompletterad med revisorernas berättelse. Årsredovisningen är digitalt signerad och signerad version finns att tillgå på kansliet, tel 08 – 447 45 30.

Hjärnkrafts årsredovisning för 2023 som nedladdningsbar pdf: 

Årsredovisning 2023