Årsredovisning

Hjärnkrafts årsredovisning innehåller förvaltningsberättelse, inkl resultaträkning och balansräkning. Den är även kompletterad med revisorernas berättelse.

Hjärnkrafts årsredovisning för 2019 kommer att läggas upp under våren 2020.

Årsredovisning 2018