Hjärnkrafts nyvalda styrelse.
Fr v Leif Degler, Maria Lundqvist-Brömster, Björn Boquist, Rosalie Gnipe, Susanne Lundström och Ann Sjöborg. På bilden saknas Jan-Olof Dahlin och Thomas Kollberg.

Hjärnkrafts förbundsstyrelse

Maria Lundqvist-Brömster omvaldes till förbundsordförande vid Hjärnkrafts förbundsstämma 2018. Dessutom valdes Ann Sjöborg, Leif Degler, Susanne Lundström och Jan-Olof Dahlin in som nya ledamöter. De tidigare styrelseledamöterna Rosalie Gnipe, Thomas Kollberg och Björn Boquist omvaldes.

Kontakta styrelsen:

Maria Lundqvist-Brömster

Maria Lundqvist-Brömster, förbundsordförande. 

Tel: 070 – 361 00 02

E-post: maria.bromster@hjarnkraft.se

Ledamöter:

Björn Boquist, bjorn.boquist@hjarnkraft.se

Jan -Olof Dahlin, jan-olof.dahlin@hjarnkraft.se

Leif Degler, leif.degler@hjarnkraft.se

Rosalie Gnipe, rosalie.gnipe@hjarnkraft.se

Thomas Kollberg, thomas.kollberg@hjarnkraft.se

Susanne Lundström, susanne.lundstrom@hjarnkraft.se

Ann Sjöborg, ann.sjoborg@hjarnkraft.se