Förbundsstämman 2020 genomfördes digitalt för förstagången i Hjärnkrafts historia.

Förbundsstyrelse

Leif Degler valdes till förbundsordförande vid Hjärnkrafts förbundsstämma 2020. De tidigare styrelseledamöterna Björn Boquist och Ann Sjöborg omvaldes. Dessutom valdes Ingela Ljunggren Törnblad, Kerstin Söderberg, Marie-Jeanette Bergvall och Pia Delin, Örebro in som nya ledamöter. 
 
Kontakta styrelsen

Leif Degler, förbundsordförande

e-post: leif.degler@hjarnkraft.se

Björn Boquist, vice ordförande, 

bjorn.boquist@hjarnkraft.se

Ann Sjöborg, ledamot, 

ann.sjoborg@hjarnkraft.se

Ingela Ljunggren Törnblad, ledamot,

ingela.ljunggrentornblad@hjarnkraft.se

Kerstin Söderberg, ledamot,

kerstin.soderberg@hjarnkraft.se

Marie-Jeanette Bergvall, ledamot,

marie-jeanette.bergvall@hjarnkraft.se

Pia Delin, ledamot,

pia.delin@hjarnkraft.se

Revisor och revisorssuppleant
Anita Hellqvist, Västerbotten, revisor
Christer Björkström, Kalmar, revisorssuppleant

Valberedning
Per-Erik Nilsson, Kronoberg, sammankallande
Gun Ingvarsson, Västerbotten
Mats Schalling, Stockholm
Maria Lundqvist-Brömster, Västerbotten
Meta Wiborg, Norrbotten