Förbundsstämman 2022

Förbundsstyrelse

Leif Degler omvaldes till förbundsordförande vid Hjärnkrafts förbundsstämma 2022. Till ny vice ordförande valdes Ann Sjöborg. Övriga ledamöter är Marie-Jeanette Bergvall, Björn Boquist, Ulrika Sandén, Elisabeth Segerdahl och Ann-Marie Stolberg.
 
 
Kontakta styrelsen

Leif Degler omvaldes.

Leif Degler, förbundsordförande

e-post: leif.degler@hjarnkraft.se

Ann Sjöborg, vice ordförande 

ann.sjoborg@hjarnkraft.se

Marie-Jeanette Bergvall, ledamot,

marie-jeanette.bergvall@hjarnkraft.se

Björn Boquist, ledamot

bjorn.boquist@hjarnkraft.se

Ulrika Sandén, ledamot,

ulrika.sanden@hjarnkraft.se

Elisabeth Segerdahl, ledamot,

elisabeth.segerdahl@hjarnkraft.se

Ann-Marie Stolberg, ledamot,

ann-marie.stolberg@hjarnkraft.se

 
Uttalandet diskuteras under förbundsstämman.
Förbundsstämman 2022.
Revisor och revisorssuppleant
Anita Hellqvist, Västerbotten, revisor
Lars Sundström, Västerbotten, revisorssuppleant

Valberedning
Per-Erik Nilsson, Kronoberg, sammankallande
Göran Filander, Örebro
Gun Ingvarsson, Västerbotten
Maria Lundqvist-Brömster, Västerbotten
Mats Schalling, Stockholm