vänlig fingerkrok.

Välkommen till Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Jämtland

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden organisation som verkar för optimala rehabiliteringsinsatser och en ökad helhetssyn för personer med förvärvade hjärnskador. 

Förbundet är till för personer med egen skada, deras anhöriga/närstående och för personer som stödjer vår verksamhet.

Hjärnkraft i Jämtland är en länsförening inom Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.

Postadress:
Hjärnkraft i Jämtland
c/o Yvonne Olofsson
Södra Anviksv 5
840 58 Pilgrimstad

Tel: 0693-313 12

Kontaktperson:
Yvonne Olofsson

Tel: 0693-313 12
Mobil: 073-805 93 93  
Fax 0693-313 12
E-post: olofsson2@live.se

 

Kalendarium Hjärnkraft

maj, 2023