Hjärnskadefonden

I stället för blommor kan du skänka en gåva till Hjärnskadefonden inom Hjärnkraft till exempel för att hedra minnet av en avliden eller för att fira en födelsedag. Eller så behöver det inte vara någon särskild anledning alls.
Hjärnskadefonden granskas av Svensk Insamlingskontroll så att du ska veta att pengarna kommer till rätt ändamål.
Så går det till 

Om det är någon som avlidit skickar vi minnesbrev till dödsboet samt ett tack till avsändaren.

Du kan också ge en gåva till Hjärnskadefonden för att fira någons födelsedag,  eller som sommargåva till din personal. Kontakta oss gärna för mer information.

Enklast är att swisha till 123 900 50 75. Du kan läsa in qr-koden härintill i din swish-app. Skriv ”Fonden” i meddelandefältet.

Pengarna som samlas in till Hjärnskadefonden används till:

  • Att stödja forskning och utveckling av hjärnskaderehabilitering
  • Att sprida kunskap om förvärvad hjärnskada och dess konsekvenser
qr-kod för swish
Vetenskapligt råd granskar 

Ett vetenskapligt råd granskar alla ansökningar och rekommenderar vilka som ska beviljas anslag. Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts styrelse fattar sedan det slutliga beslutet.

Vägledande för anslagen är:
  • Att fonden i första hand ska stödja klinisk, patientnära forskning inom hjärnskaderehabilitering
  • Att anslaget ska ha en avgörande betydelse för forskningsprojektet och inte utgöra en begränsad del i ett stort projekt
  • Att fonden delar ut ett fåtal stipendier med en rimlig summa
  • Att utdelningen i första hand ska ske till projekt som studerar skador efter traumatisk hjärnskada hos vuxna eller barn.

Alla 90-konton granskas av Svensk Insamlingskontroll. De tittar bland annat på att insamlade pengar går till det som utlovas. När du skänker gåvor till ett 90-konto vet du att pengarna går dit du vill.

Vill du veta mer; ring kansliet 08-447 45 30 eller mejla din fråga till info@hjarnkraft.se.

Kontonummer (plusgiro) 90 05 07 – 5 eller swish 1239005075 skriv ”Fonden” i ämnesraden.