Anhöriga - Hjärnkrafts arbete

Hjärnkraft arbetar för att underlätta situationen för anhöriga och närstående runt personen med förvärvad hjärnskada. 
  • Anhöriggrupper
  • Telefonstöd
  • Mejlstöd
  • Opinionsbildning
  • Utbildningsdagar

Stress, oro, rädsla, vanmakt och sorg är vanliga känslor hos anhöriga tillsammans med glädje, tacksamhet och kärlek. För många anhöriga blir situationen ibland övermäktig och många blir själva sjuka. Det brukar underlätta att dela erfarenheter och känslor med andra. 

Gemenskap – i Hjärnkraft finns fler anhöriga som vet vad vi pratar om. Förbundet arrangerar aktiviteter & träffar, ibland bara för anhöriga

”Det var första gången jag erbjudits samtal om vår situation och vilket stöd vi behöver”

Mamma vid anhörigträff, fem år efter sonens olycka 
Bilden föreställer en hjälpande hand.

Hjärnkrafts anhörigtelefon

Stöd – behöver du ett bollplank tillfälligt eller på en mer regelbunden basis? Välkommen till Hjärnkrafts anhörigtelefon.

Ring vår anhörigtelefon på tel 08-447 45 38. Anhörigtelefonen är öppen måndagar kl 10-12 och onsdagar kl 12-14. Övriga tider går det bra att lämna ett meddelande, eller ringa vår växel 08-447 45 30 (må-to kl 10-13).

Läs mer i våra rapporter