Läs mer om hjärnskador:

Förvärvade hjärnskador​

Vad är förvärvad hjärnskada?

I Sverige har hjärnskador ofta fått beteckningen ”förvärvade” om de uppträder efter två års ålder. Men allt oftare anges istället åldersgränsen ”efter nyföddhetsperioden” (Svensk Neuropediatrisk förening, 2015).
Förvärvad hjärnskada kan uppkomma på grund av sjukdomar som stroke, hjärntumör, hjärn- eller hjärnhinneinflammation. Ett exempel är fästingburen inflammation, TBE.

FÖRVÄRVAD HJÄRNSKADA

En förvärvad hjärnskada kan också uppstå efter syrebrist vid till exempel drunkningstillbud eller hjärtstillestånd (anoxisk skada). Den drabbar hela hjärnan och kan leda till funktionsnedsättningar inom en rad områden. Andra anledningar kan vara förgiftningar (gifter som lösningsmedel i färger och kemiskt framställda material), missbruk av olika typer av droger eller strålningsskador.

TRAUMATISK HJÄRNSKADA

Traumatisk hjärnskada orsakas av yttre våld eller kraftig lägesförändring, oftast på grund av trafik- eller fallolyckor. Ytterligare orsaker är avsiktligt våld (misshandel) eller oavsiktligt våld (sportutövande, t.ex. boll, puck, klubba mot huvudet).

Traumatiska hjärnskador kan delas in i två typer:

  1. skador som uppstår efter kontakt med ytor eller föremål eller
  2. skador som uppstår genom acceleration eller hastighetsminskning, t.ex. vid fordonsolyckor.

Även en kombination av dessa två skadetyper är vanliga. Hos unga, under 25 år, orsakas de flesta skadorna av trafikolyckor medan fallolyckor är vanligast hos personer över 65 år.

Uppdaterad 20190905

Läs mer om hjärnskador:

Mer läsning