vänlig fingerkrok.

Välkommen till Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Kronoberg

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden organisation som verkar för optimala rehabiliteringsinsatser och en ökad helhetssyn för personer med förvärvade hjärnskador. 

Förbundet är till för personer med egen skada, deras anhöriga/närstående och för personer som stödjer vår verksamhet.

Hjärnkraft i Kronoberg är en länsförening inom Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.

Postadress:
Hjärnkraft i Kronoberg
c/o Benny Stark
Galtövägen 72
352 44 Växjö

Kontaktperson:
Benny Stark
Mobil: 0760 20 76 10

E-post: starkbenny@hotmail.com

Kalendarium Hjärnkraft

juli, 2024