vänlig fingerkrok.

Välkommen till Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Kronoberg

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden organisation som verkar för optimala rehabiliteringsinsatser och en ökad helhetssyn för personer med förvärvade hjärnskador. 

Förbundet är till för personer med egen skada, deras anhöriga/närstående och för personer som stödjer vår verksamhet.

Hjärnkraft i Kronoberg är en länsförening inom Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.

Postadress:
Hjärnkraft i Kronoberg
c/o Per-Erik Nilsson
Vidhem Videslund
360 50 Lessebo

Kontaktperson:
Per-Erik Nilsson
Mobil:+4647810930​

E-post: per-erik@hjarnkraft.nu

Kalendarium Hjärnkraft

maj, 2023