Annonsera i Hjärnkraft

VÄLKOMMEN SOM ANNONSÖR I HJÄRNKRAFT!

Hjärnkraft är Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts medlemstidning. Den utkommer i cirka 3 000 ex fyra gånger per år. Tidningen riktar sig till medlemmar och deras närstående. Andra målgrupper är stödjande medlemmar, vårdpersonal, politiker, tjänstemän och andra som arbetar med frågor som berör våra intresseområden. 

Hjärnkraft ger information om hjärnskador i vid mening och om livsvillkoren för människor med hjärnskador och deras närstående – socialt, medicinskt och ekonomiskt.

Vill du synas på Hjärnkrafts webbplats är du också välkommen som annonsör!

Läs mer på sidan om Digital annonsering.

Annonsbokning och mer info:
Ring eller mejla till Efva Bengtsson
eller Peter Sundström.
08-10 39 20
hjarnkraft@bs-media.se

Annonsprislista tidning + webb: Annonsprislista_2023

Inskränkningar i rätten att annonsera 
Hjärnkraft tillämpar sedvanlig pressetisk bedömning vad gäller införande av annonser. Det vill säga att annonser inte får innehålla sexistiskt eller rasistiskt material som är etniskt stötande eller som kränker personer med funktionshinder eller med avvikande sexuell läggning.