Utlysning av medel ur Hjärnskadefonden

Hjärnskadefonden har ingen utlysning av medel under 2021. Fonden återkommer här med information om utlysning och ansökningsperiod för 2022.

 

Fondens uppgifter är att:
  1. Stödja forskning och utveckling av hjärnskaderehabilitering.
  2. Sprida kunskap om förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser.
Ett vetenskapligt råd granskar alla ansökningar och rekommenderar vilka som ska beviljas anslag. Det är Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts styrelse som fattar det slutliga beslutet.
Vägledande för ansökan är:
  • Att fonden i första hand ska stödja klinisk, patientnära forskning inom hjärnskaderehabilitering
  • Att anslaget ska ha en avgörande betydelse för forskningsprojektet och inte utgöra en begränsad del i ett stort projekt
  • Att fonden delar ut ett fåtal stipendier med en rimlig summa
  • Att utdelningen i första hand ska ske till projekt som studerar skador efter traumatisk hjärnskada hos vuxna eller barn.

Ansökningsblankett – obs ingen utlysning 2021.

Ansökan ska ske på en särskild blankett. 

Du kan också fylla i ansökan här nedan och klicka på skicka-knappen.