Utlysning av medel ur Hjärnskadefonden

Det finns 120 000 kronor att söka från Hjärnskadefonden 2024. Sista ansökningsdag är den 31 augusti. Ansökan ska ske på en särskild blankett som finns här nedan.
 
Fondens uppgifter är att:
  1. Stödja forskning och utveckling av hjärnskaderehabilitering.
  2. Sprida kunskap om förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser.
Ett vetenskapligt råd granskar alla ansökningar och rekommenderar vilka som ska beviljas anslag. Det är Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts styrelse som fattar det slutliga beslutet.
Vägledande för ansökan är:
  • Att fonden i första hand ska stödja klinisk, patientnära forskning inom hjärnskaderehabilitering
  • Att anslaget ska ha en avgörande betydelse för forskningsprojektet och inte utgöra en begränsad del i ett stort projekt
  • Att fonden delar ut ett fåtal stipendier med en rimlig summa
  • Att utdelningen i första hand ska ske till projekt som studerar skador efter traumatisk hjärnskada hos vuxna eller barn.

Ansökningsblankett

Ansökan ska ske på en särskild blankett. Länk till formuläret: https://forms.office.com/r/6mKeqj23fs

QR-kod till ansökningsformuläret: