Utlysning av medel ur Hjärnskadefonden

Det finns medel att söka ur Hjärnskadefonden för forskning eller utveckling av hjärnskaderehabilitering samt för att sprida kunskap om hjärnskador. Sista ansökningsdag är den 15 augusti 2020.

 

Fondens uppgifter är att:
  1. Stödja forskning och utveckling av hjärnskaderehabilitering.
  2. Sprida kunskap om förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser.
Ett vetenskapligt råd granskar alla ansökningar och rekommenderar vilka som ska beviljas anslag. Det är Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts styrelse som fattar det slutliga beslutet.
Vägledande för ansökan är:
  • Att fonden i första hand ska stödja klinisk, patientnära forskning inom hjärnskaderehabilitering
  • Att anslaget ska ha en avgörande betydelse för forskningsprojektet och inte utgöra en begränsad del i ett stort projekt
  • Att fonden delar ut ett fåtal stipendier med en rimlig summa
  • Att utdelningen i första hand ska ske till projekt som studerar skador efter traumatisk hjärnskada hos vuxna eller barn.

Ansökningsblankett 2020

Ansökan ska ske på en särskild blankett som finns att ladda ner här: Ansökningsblankett 2020

Du kan också fylla i ansökan här nedan och klicka på skicka-knappen.