Hjärnkrafts remissvar

Remissvaren ligger i kronologisk ordning – de senaste överst.

”Gode män och förvaltare – en översyn”

Hjärnkraft har besvarat remissen om utredningen ”Gode män och förvaltare – en översyn” (SOU2021:36). Den omfattande utredningen har som utgångspunkt att stärka huvudmannens ställning. Den innehåller många förslag och  Hjärnkraft har även kommenterat många av dem.

Remissvar Gode män… SOU 2021-36

Foto: © Alphaspirit | Dreamstime.com

Statligt huvudmannaskap för personlig assistans

Hjärnkraft förordar ett statligt övertagande av den personlig assistansen. I remissvaret pekar dock förbundet också på vissa risker och oklarheter. Det krävs exempelvis att regeringen ser över andra viktiga frågor, så som hur rätten till personlig assistans ska bedömas, när och hur omprövningar ska ske samt vad väsentliga ändrade förhållanden innebär.

Remissvar – Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans (SOU2023,9), juni 2023

Foto: Dreamstime