Samarbeten

Hjärnkraft samarbetar med andra organisationer och aktörer som delar förbundets värderingar om alla människors lika värde. Syftet med samarbetet kan vara att utbyta erfarenheter, skapa opinion, driva projekt eller att kunna utöka utbudet av aktiviteter och stöd till personer med förvärvad hjärnskada.Policy för samarbete med andra organisationer


Krav på organisationen:

Nationellt verkande, verka inom ett flertal län. Långsiktiga samarbeten som löper över flera år. Dela grundläggande värderingar om alla människors lika värde.

När det gäller läkemedelsföretag ska Hjärnkraft följa de riktlinjer som överenskommits mellan LIF och Funktionsrätt Sverige. Ett samarbete med en organisation ska inte begränsa Hjärnkrafts möjligheter att kritiskt granska organisationens verksamhet.

Hjärnkraft samarbetar med alla typer av organisationer, offentliga, ideella och kommersiella om man uppfyller ovanstående villkor.

Krav på samarbetet:
  • Respektive parters ansvar är tydliggjort innan samarbetet påbörjas.
  • Tydliggjort hur man ska marknadsföra samarbetet.
  • Tydliggjort användandet av namn och logga.
  • Ange vilken sakfråga samarbetet gäller.
Mer information?

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Hjärnkrafts förbundskansli på tel 08 – 445 45 30 eller via e-post info@hjarnkraft.se.