Grupp med unga vars fingrar bildar stor stjärna.

Välkommen till Unga-vuxna-sektionen inom Hjärnkraft

Sektionen Unga Vuxna vänder sig till personer med förvärvad hjärnskada och anhöriga till personer med förvärvad hjärnskada som är mellan 15 och 35 år. 

Innehållsförteckning
Vi vill gärna att just du också kommer med i Unga-vuxna-sektionen. Varmt välkommen!
Syftet med Unga Vuxna är:
 • Ge unga personer med förvärvad hjärnskada och unga närstående möjlighet att komma i kontakt med andra i samma åldersgrupp, då många föreningar har en väldigt hög medelålder.
 • Skapa aktiviteter och lyfta frågor som intresserar just den målgruppen.
 • Rekrytera nya medlemmar som är unga direkt till ungdomssektionen och indirekt till en lokal förening.
 • Att det på längre sikt skall knoppa av sig lokala ungdomssektioner som kan skapa egna aktiviteter.
 • Få ner medelåldern i föreningarna.
 • Få med unga medlemmar i lokala föreningsstyrelser.
 • Driva intressepolitiska frågor (ungdomsrelaterade) externt och samarbeta med andra sektioner och lokala föreningar.
Enkätundersökning

Under sommaren 2021 skickade vi ut en enkät där vi frågade våra medlemmar mellan 15-35 år, vad de skulle önska att ”Unga Vuxna” skulle göra. De flesta ville:

 • Träffa andra med liknande erfarenheter
 • Delta i diskussionsgrupper
 • Både ge och få stöttning
 • Delta i framför allt fysiska aktiviteter
 • Få information om forskning
 • Få tips hur man klarar vardagen bättre
Arbetsteamet

Sektionen för Unga Vuxna startade under andra halvan av 2021 och utformas och växer utifrån ett team som består av medlemmar i Hjärnkraft i den aktuella åldern.

Arbetsgruppen träffas digitalt varannan vecka och planerar vad som ska göras, samt följer upp det som har varit. De som vill engagera sig i en enskild fråga, kan driva den självständigt ensam eller tillsammans med andra medlemmar. Är du intresserad av att vara med i teamet, mejla ungavuxna@hjarnkraft.se.

Teamets uppgift är att:
 • Fånga upp vad medlemmarna vill
 • Skapa aktiviteter
 • Starta grupp/grupper på sociala medier
 • Fånga upp unga som ännu inte är medlemmar
 • Jobba långsiktigt med olika frågor i olika arbetsgrupper
 • Planera och hålla i digitala medlemsmöten
 • Samarbeta med sektionen för anhöriga
 • Tillsammans med förbundet och lokala föreningar driva intressepolitiska frågor.
Gå med i Facebook-gruppen Unga Vuxna

Gå med i Facebookgruppen ”Hjärnkraft Unga Vuxna”. Där hittar du aktuell information och inbjudningar till träffar.  https://www.facebook.com/groups/1681273048784744

Medlemsträffar

Hösten 2021 började vi med digitala medlemsträffar en gång i månaden. Varje träff har ett huvudtema, men allt möjligt kan diskuteras eller tas upp. Information om tider för träffarna skickas per mejl, men du hittar också information i Facebook-gruppen.

Gå med i Hjärnkraft Unga Vuxna

Om du inte är medlem i Hjärnkraft, men vill gå med i sektionen Unga Vuxna, gå in under fliken ”Bli medlem” och fyll i formuläret. Glöm inte att kryssa i sektionen” Unga Vuxna”. När du blir medlem i Hjärnkraft blir du automatiskt medlem i den lokala förening som finns där du bor, men får också information och inbjudningar från Unga vuxna.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss gällande Unga vuxna? Mejla ungavuxna@hjarnkraft.se eller ring Hjärnkrafts kansli 08 – 447 45 30 och fråga efter Lotta Näslund.

På väg in i vuxenlivet med förvärvad hjärnskada?

Frågorna kan vara många – hur fungerar det att studera, hur ska jag söka jobb, kommer jag att få en bostad? Barn och unga med förvärvad hjärnskada brottas med samma frågor som deras jämnåriga utan förvärvad hjärnskada. Men utmaningarna kan vara större för den förstnämnda gruppen.

Några frågetecken rätas ut i den film som Hjärnkraft tagit fram och som bygger på en utbildningsdag i oktober 2022. Den heter Rehabilitering av unga med förvärvad hjärnskada på väg in i vuxenlivet.

Till exempel går Enikö Gaal Reichenberg från Försäkringskassan igenom vilka stöd som finns till personer med funktionsnedsättning:

 • Merkostnadsersättning
 • Omvårdnadsbidrag
 • Assistansersättning
 • Aktivitetsersättning
 • Sjukersättning
 • Bostadstillägg

I filmen beskriver också  Henriette Hallberg från Arbetsförmedlingens beskriver hur de kan stötta unga vuxna med förvärvad hjärnskada.

Kursledare och leg. arbetsterapeut Maria Blad på Furuboda folkhögskola berättar om kursen för unga vuxna med namnet ”På väg igen” och hur de arbetar.

Enikö Gaal Reichenberg och Henriette Hallberg.

Maria Blad på Furuboda folkhögskola.

Vad finns det för stöd för unga vuxna?

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen informerar om stöd till unga vuxna med förvärvad hjärnskada.

Inspelning från utbildning 221006.