Filer för nedladdning

Hjärnskakning

Nu finns en ny vägledning för personer som möter barn och unga med hjärnskakning samt ett följebrev.

Vägledning hjärnskakning 2023

Följebrev 2023

Modellprojektets sammanfattningar

 

Sammanfattning, 28 sidor, Sammmanfattning MP

Sammanfattning, 8 sidor, Läsa-lättversion: Samf ll

Modellprojektets rapporter:

Ladda ner PDFer nedan:

Rehabilitering inom hälso- och sjukvård – VUXNA
Rehabilitering inom hälso- och sjukvård – BARN
Stöd och service
Stöd i skola och fritid
Arbete, försörjning och utbildning
Stödfunktioner
Samordning
Rapporterna skrivs ut på liggande A4.

Hjärnskakning – riktlinjer för återgång till skola eller aktivitet efter hjärnskakning.

hjärnskakning, barn, fritid, riktlinjer

 

Riktlinjer för återgång till fritidsaktivitet efter hjärnskakning.

Hur länge bör barn och unga vila efter en hjärnskakning? Och hur kan de succesivt återgå till skola eller fysisk aktivitet? I materialet finns tips på vad man ska tänka på och lämpliga aktiviteter.

Materialet Hjärnskakning består av fyra delar:

1. Riktlinjer för återgång till skola

2. Riktlinjer för återgång till fysisk aktivitet

3. Aktivitetsförslag anpassade till de olika stegen utifrån ålder

4. Spädbarn & små barn

Materialet är framtaget på svenska av Nationella Nätverket för Barn och Ungdomar med Förvärvad Hjärnskada och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.

Den tryckta versionen är slut.