vänlig fingerkrok.

Välkommen till Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Värmland

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden organisation som verkar för optimala rehabiliteringsinsatser och en ökad helhetssyn för personer med förvärvade hjärnskador. 

Förbundet är till för personer med egen skada, deras anhöriga/närstående och för personer som stödjer vår verksamhet.

Hjärnkraft i Värmland är en länsförening inom Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.

Postadress:
Kyrkogårds allé 4

654 66 Karlstad

Tel: 054 – 18 41 85
E-post: hjarnkraftvarmland@telia.com

LOKALFÖRENING I KARLSTAD

Postadress:
Kyrkogårds allé 4
654 66 Karlstad

Tel: 054 – 18 41 85
E-post: hjarnkraftvarmland@telia.com

Hjärnet
Gunilla Axelsson
E-post: axelsong@hotmail.com

 

Kalendarium Hjärnkraft

maj, 2024