VÄLKOMMEN TILL HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT SKÅNE​

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden organisation som verkar för optimala rehabiliteringsinsatser och en ökad helhetssyn för personer med förvärvade hjärnskador. 

Förbundet är till för personer med egen skada, deras anhöriga/närstående och för personer som stödjer vår verksamhet.

Hjärnkraft i Skåne är en länsförening inom Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.

vänlig fingerkrok.

Kontakta oss gärna!

Vi har öppet vanliga kontorstider. Säkrast 9.00 – 16.00. Ibland är vi ute och då går det bra att tala in på telefonsvararen. Vi hör ALLTID av oss.

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Skåne län
Skansvägen 5
226 49 LUND

Kanslist: Birgitta Henriksson, tel: 046-32 30 90

kansli@hjarnkraftskane.se

postgiro 480 87 20-9
org nr 846003-6729

Många människor bildar formen av ett huvud och en hjärna.
Kalendarium Hjärnkraft

juli

19julHela dagen23FeaturedSommarläger för barn & familjer

19julHela dagen23FeaturedSommarläger för barn & familjer