VÄLKOMMEN TILL HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT SKÅNE​

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden organisation som verkar för optimala rehabiliteringsinsatser och en ökad helhetssyn för personer med förvärvade hjärnskador. 

Förbundet är till för personer med egen skada, deras anhöriga/närstående och för personer som stödjer vår verksamhet.

Hjärnkraft i Skåne är en länsförening inom Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.

vänlig fingerkrok.

AKTUELLT

Inflytanderåd juni 2024

I juni deltog Hjärnkraft Skåne vid regionens inflytanderåd. Några av punkterna som togs upp var möjlighet att boka om vissa tider till habiliteringen via 1177 efter årsskiftet och ny rutin för klagomålshantering. Hjärnkraft Skåne tog upp frågor om hjärnskaderehabiliteringen i Orup och om intensiv träning vid förvärvad hjärnskada. Vid mötet presenterades också den nya mottagningen Distanshabilitering i Skåne.

Läs mer i pdf Minnesanteckningar nedan. Mer information finns också i presentationerna här intill.

Minnesanteckningar Inflytanderåd 240625

Hjärnkraft Skåne årsmöte

Korrigerat datum till den 7 april kl 14 – 16. 

Vi beklagar att det blev fel datum i vårt utskick gällande vårt årsmöte på Nobel21 i Malmö. 

  • Tid: Rätt datum ska vara söndagen den 7 april kl. 14-16.00.
  • Obligatorisk anmälan:  till leif.degler@hjarnkraft.se tel. 0705–181377 senast 3 april.
  • Plats: Årsmötet kommer att hållas i vår föreningslokal Nobel 21 – Nobelvägen 21, Malmö.
Nominera till styrelsen?

För att föreslå lämplig person att ingå i styrelsen ber vi er att kontakta valberedningen via mejl eller telefon:

Inger Simon, ingersimon32@gmail.com eller 073-6974938.

Vi hoppas att så många som möjligt kan närvara. Alla är varmt välkomna!

Ajaj, nu har det blivit fel. Ursäkta, signalerar kvinna.
Datum för vårt årsmöte är den 7 april och ingenting annat. Vi ber om ursäkt för att det blev fel tidigare!
tecknad ordförande som håller i en ordförandeklubba.

Apportera för välgörenhet

Kom och umgås, njut av livet, hundträning och varandras sällskap den 8 juli! Allt överskott går till Hjärnkraft och Hjärnskadefonden.
flat coated retrievers valpar leker.

Hjärnkraft Skåne i ny lokal

Hjärnkraft Skåne flyttar till Malmö. 

Skåneföreningen flyttar in i Nobel21 ett kontorshus där flera andra föreningar finns. Den nya adressen är Hjärnkraft Skåne, Nobelvägen 21, 214 29 Malmö.

I mitten av augusti kommer kansliet att bemannas på deltid. Fram till dess går det bra att skicka mejl direkt till:

leif.degler@hjarnkraft.se

 

Hjärnkraft Skåne årsmöte

Hjärnkraft Skåne höll årsmöte den 26 mars 2023. 

Styrelsen får i uppdrag att utse ordförande vid nästa årsmöte. Till dess ingår Leif Degler i styrelsen. Dessutom valdes tre styrelseledamöter in för två år (tre ledamöter valdes förra årsmötet).

De tre nyinvalda ledamöterna är: Ivan-Thomas Brinje, Beth Sundell-Eriksson och Göran Hassel.

Protokoll årsmöte 2023_Hjärnkraft Skåne

Malmö skyline med turning torso.