VÄLKOMMEN TILL HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT SKÅNE​

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden organisation som verkar för optimala rehabiliteringsinsatser och en ökad helhetssyn för personer med förvärvade hjärnskador. 

Förbundet är till för personer med egen skada, deras anhöriga/närstående och för personer som stödjer vår verksamhet.

Hjärnkraft i Skåne är en länsförening inom Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.

vänlig fingerkrok.

AKTUELLT

Hjärnkraft Skåne årsmöte

Hjärnkraft Skåne höll årsmöte den 26 mars 2023. 

Styrelsen får i uppdrag att utse ordförande vid nästa årsmöte. Till dess ingår Leif Degler i styrelsen. Dessutom valdes tre styrelseledamöter in för två år (tre ledamöter valdes förra årsmötet).

De tre nyinvalda ledamöterna är: Ivan-Thomas Brinje, Beth Sundell-Eriksson och Göran Hassel.

Protokoll årsmöte 2023_Hjärnkraft Skåne

Malmö skyline med turning torso.