VÄLKOMMEN TILL HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT SKÅNE​

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden organisation som verkar för optimala rehabiliteringsinsatser och en ökad helhetssyn för personer med förvärvade hjärnskador. 

Förbundet är till för personer med egen skada, deras anhöriga/närstående och för personer som stödjer vår verksamhet.

Hjärnkraft i Skåne är en länsförening inom Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.

vänlig fingerkrok.

AKTUELLT

Apportera för välgörenhet

Kom och umgås, njut av livet, hundträning och varandras sällskap den 8 juli! Allt överskott går till Hjärnkraft och Hjärnskadefonden.
flat coated retrievers valpar leker.

Hjärnkraft Skåne i ny lokal

Hjärnkraft Skåne flyttar till Malmö. 

Skåneföreningen flyttar in i Nobel21 ett kontorshus där flera andra föreningar finns. Den nya adressen är Hjärnkraft Skåne, Nobelvägen 21, 214 29 Malmö.

I mitten av augusti kommer kansliet att bemannas på deltid. Fram till dess går det bra att skicka mejl direkt till:

leif.degler@hjarnkraft.se

 

Hjärnkraft Skåne årsmöte

Hjärnkraft Skåne höll årsmöte den 26 mars 2023. 

Styrelsen får i uppdrag att utse ordförande vid nästa årsmöte. Till dess ingår Leif Degler i styrelsen. Dessutom valdes tre styrelseledamöter in för två år (tre ledamöter valdes förra årsmötet).

De tre nyinvalda ledamöterna är: Ivan-Thomas Brinje, Beth Sundell-Eriksson och Göran Hassel.

Protokoll årsmöte 2023_Hjärnkraft Skåne

Malmö skyline med turning torso.