Läs mer om hjärnskador:

Skadetyper som räknas till förvärvade hjärnskador

Stroke (hjärninfarkt och hjärnblödning)

Stroke, även kallat slaganfall, är ett samlingsnamn för blodpropp i hjärnan (infarkt) eller en blödning efter att ett blodkärl i hjärnan eller hjärnans hinnor brister (hjärnblödning). En blödning kan uppstå för att ett pulsåderbråck i något av hjärnans blodkärl brister, ett så kallat anaerysm.

dreamstime_xxl_3555804
Traumatiska hjärnskador

Traumatisk hjärnskada, förkortad TBI (efter engelskans Traumatic Brain Injury) uppstår efter yttre våld mot huvudet eller häftig lägesförändring. De vanligaste orsakerna är fall­ eller trafikrelaterade olyckor. Därefter följer idrott, ridolyckor eller skador till följd av misshandel/våld. Hos unga, under 25 år orsakas de flesta skadorna av trafikolyckor medan fallolyckor är vanligast hos personer över 65 år.

Hjärntumörer

Skador till följd av tumörens expansion i hjärnan, och/eller skador som uppstår i samband med att man kirurgiskt avlägsnar en tumör. Skadorna är i allmänhet tydligt avgränsade och ger funktionsnedsättningar som kan härledas till det område där tumören är belägen. 

Infektionsrelaterade hjärnskador

Skador som uppstår till följd av infektioner orsakade av virus eller bakterier i hjärnan (encefalit) eller hjärnans hinnor (meningit). En allt vanligare orsak är TBE efter fästingbett.

Close-up of tick filled with blood crawling on white background
Stress

Långvarig stress kan ge bestående hjärnskador. Forskningsresultat visar att höga halter i hjärnan av vissa stresshormoner (cortisol) kan leda till att celler dör i delar av hjärnan.

Uppdaterad 20191022

Läs mer om hjärnskador:

Läs mer i våra rapporter