Välkommen till Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Södermanland

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden organisation som verkar för optimala rehabiliteringsinsatser och en ökad helhetssyn för personer med förvärvade hjärnskador. 

Förbundet är till för personer med egen skada, deras anhöriga/närstående och för personer som stödjer vår verksamhet.

Hjärnkraft i Södermanland är en länsförening inom Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.

Postadress:
Hjärnkraft i Södermanland

c/o Mona Sandström
Flättorp
635 37 Ärla

Tel: 016 – 761 64
E-post: jogero25@yahoo.se

Kalendarium Hjärnkraft

oktober, 2020