Organisation

De enskilda medlemmarna utgör basen för organisationen. Medlemmarna bildar läns- och lokalavdelningar. I dag finns det 13 länsföreningar och sju lokalföreningar.

På nationell nivå arbetar Hjärnkraft för att påverka utformning av lagstiftning och nationella styrdokument. Det innebär att vi bevakar utredningar, deltar i olika arbets- och referensgrupper, uppvaktar politiker och beslutsfattare på centrala myndigheter.

Vi tar fram skrifter och policydokument, genomför olika projekt för att öka kunskapen om konsekvenserna av förvärvad hjärnskada. Vi utbildar och informerar, skriver debattartiklar och genomför opinionsbildande aktiviteter.

På läns- och lokalnivå bevakas de villkor som påverkas av lokala och regionala beslut. Rehabilitering, LSS, tillgången till gruppbostäder, daglig verksamhet är några av de områden som våra läns- och lokalföreningar arbetar med. Föreningarna arbetar också med opinionsbildning och genomför utbildningar och informationsaktiviteter för att öka kunskapen om förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser.

Dessutom anordnar föreningarna en lång rad aktiviteter av mer social karaktär riktat direkt till sina medlemmar. Att bryta den sociala isoleringen, ge möjligheter till diskussioner och erfarenhetsutbyte för både skadade och närstående, liksom att bidra till att ha roligt i Hjärnkraft är viktiga uppgifter för föreningarna.

Förebyggande arbete bedrivs på alla nivåer i organisationen.

Förbundet är medlem i paraplyorganisationen Funktionsrätt Sverige, det europeiska samarbetet Brain Injured and Families (BIF), Folkspel, Svensk Förening för Neuropsykologi och samarbetar med Arbetarnas Bildningsförbund (ABF).

Förbundet står under kontroll av Svensk insamlingskontroll.

I övrigt samarbetar Hjärnkraft med andra organisationer som delar förbundets värderingar. 

Uppdaterad 20230118

Hjärnkrafts organisationsnummer:

802013 – 5227