Projekt

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft initierar och driver projekt inom hjärnskadeområdet för att förbättra situationen för personer med förvärvad hjärnskada och deras anhöriga.

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft finns med i flera olika projekt. Både som huvudman och som medsökande. Projekten finansieras oftast med medel från Arvsfonden. 

Modellprojektet
I december 2014 beviljades Hjärnkraft medel från Arvsfonden till ett projekt för att ta fram ”Modeller för livslång, individanpassad rehabilitering, stöd och service till personer med traumatisk hjärnskada. Personskadeförbundet RTP var medsökande. Projektet drevs i samarbete med en professionen och många andra organisationer och aktörer. Modeller utarbetades inom olika samhällsområden; rehabilitering/uppföljning, försörjning, sysselsättning, stöd i boendet, stöd utanför boendet, medicinska åtgärder som inte har sin primära orsak i hjärnskadan, stödfunktioner och stöd i skolan. Projektet pågick i tre år. 

Rapporterna – arbetet inom Modellprojektets resulterade i rapporter som finns att beställa i Hjärnkrafts butik.

Läs mer på projektets hemsida