vänlig fingerkrok.

Välkommen till Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Östergötland

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden organisation som verkar för optimala rehabiliteringsinsatser och en ökad helhetssyn för personer med förvärvade hjärnskador.

Förbundet är till för personer med egen skada, deras anhöriga/närstående och för personer som stödjer vår verksamhet.

Hjärnkraft i Östergötland är en länsförening inom Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.

Du når oss på mejl, facebook och insta

Facebook (sluten grupp) – Hjärnkraft Östergötland

Instagram – @hjarnkraft_ostergotland

Om Hjärnkraft

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en intresseorganisation för människor med förvärvad hjärnskada och deras närstående. Hjärnkraft verkar för effektiv rehabilitering och för att minimera konsekvenserna av förvärvade hjärnskador. Förbundet arbetar för att öka kunskapen om förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser, arbetar förebyggande och stimulerar forskning & utveckling.