Hjärnskakning hos barn & unga

En hjärnskakning orsakas av ett slag, en smäll eller en kraftig rörelse mot huvudet eller kroppen, som gör att hjärnan rör sig inuti skallen. Hjärnkraft har tillsammans med experter tagit fram boken Ska jag gasa eller bromsa efter hjärnskakning hos barn och unga. 

Det finns också broschyren Vägledning som nedladdningsbar pdf  för de som möter barn och unga med hjärnskakning.

Hjärnskakning hos barn

Hjärnskakningsguiden har lanserat en ny sida om hjärnskakning hos barn med information särskilt anpassad för barn med hjärnskakning och deras behov.  

Den nya sidan innehåller en sammanställning med utvalda delar från material gällande hjärnskakning och barn som tagits fram i samarbete med Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. De delarna som lyfts fram  berör:

  • Översiktlig information om hjärnskakning hos barn.
  • Modeller för barns återgång till både skola och aktivitet.
  • Tips till personer i barnets omgivning.
Barn som leker med pappersbåt i vattenpöl.
Läs mer om hjärnskakning hos barn på hjärnskakningsguiden. https://www.hjarnskakningsguiden.se/hjarnskakning-hos-barn/
Beställ boken i webbshopen.

Ska jag gasa eller bromsa?

Skriften Ska jag gasa eller bromsa är skriven av Petra Boström som är legitimerad psykolog och arbetar med barn inom neurologi och habilitering, Cristina Eklund som är mellanstadielärare och specialpedagog samt Frida Berg som är legitimerad fysioterapeut och arbetar med barn och ungdomar i primärvård. Skriften är utgiven i samarbete med Hjärnkraft.

Hjärnskakning är en av de vanligaste skador barn och unga råkar ut för. De flesta barn som får hjärnskakning återgår till skolan och fritidsaktiviteter efter några dagars vila. Men för vissa barn kvarstår symtom som till exempel koncentrationssvårigheter, mental trötthet och huvudvärk under lång tid. Detta leder ofta till svårigheter i skolan och på fritiden vilket kan få stora konsekvenser för inlärning och mående.

Skriften har tagits fram för att vägleda skolpersonal, föräldrar, idrottsklubbar, vårdcentraler och andra avdelningar som möter barn med hjärnskakning. Här beskrivs symtom och svårigheter samt konkreta förslag på åtgärder.

Rekommendationerna avser barn och ungdomar upp till 18 år. För de allra yngsta barnen är forskningsunderlaget begränsat.

Vägledning för återgång till aktivitet och skola

Broschyren är framtagen av kliniker och forskare inom SVERE, Svenska Rehabnätverket för barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada, i samarbete med Hjärnkraft.
 

Syftet är att ge vägledning för sjukvårdens första kontakter med familjer där barn eller ungdomar drabbats av hjärnskakning. Den vägleder hur återgång till aktivitet och skola kan befrämjas och planeras.

Den ger även familjer och skolpersonal tillgång till lättläst och uppdaterad information på papper, samt länk till var man kan hitta mer ingående information.

Broschyren har uppdaterats 2023.

Ladda ner pdf:en här nedan.
Hjärnskakning hos barn och ungdomar. Vägledning för återgång till aktivitet och skola.

Skriv ut broschyren som liggande A4  dubbelsidig. Viks på mitten.

Följebrevet till broschyren har uppdaterats 2023. 

Följebrev 2023

 

Läs mer om barn & unga: