Hjärnkrafts utbildningsdagar

Varmt välkommen på våra utbildningar. 

 

Nya riktlinjer för utredning, omhändertagande och behandling

Hjärnkraft arrangerar en utbildning den 10 april, med tema Hjärnskakning bland annat om de nya riktlinjerna. Inbjudan med program ute nu. Säkra din plats på utbildningen.

Utbildning

Tema hjärnskakning (lätt förvärvad hjärnskada)  – Nya riktlinjer för utredning omhändertagande och behandling

Tid                

Onsdagen den 10 april, med start kl 13:00.

Ur programmet:

Neurocampus, Sophiahemmet, Stockholm berättar om deras omhändertagande och rehabilitering i de fall där problemen efter en hjärnskakning blir långvariga. Sara Vive, specialistfysioterapeut inom neurologi, Med Dr, och Sara Östhols, specialistfysioterapeut inom smärta och smärtrehabilitering.

Lätt traumatisk hjärnskada hos vuxna är ett av det vanligaste tillståndet på landets akutmottagningar: Moderna riktlinjer för Utredning, undersökning och handläggning i det akuta skedet. Vilken information behöver patienterna innan hemgång? Eric Thelin, docent, ST-läkare Neurologi, Karolinska universitetssjukhuset: institutionen för klinisk neurovetenskap.

Hur kan du maximera din hjärnhälsa med evidensbaserad Brainfood?  Anna Nordström är överläkare i rehabiliteringsmedicin vid Rehabilitering och smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala, forskningsgruppledare i rehabiliteringsmedicin, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, Uppsala samt professor II vid Idrottshögskolan, UIT Tromsö, Norge.

Felicia Kuhler, fysioterapeut på Curest berättar om rehabilitering i en virtuell miljö med hjälp av VR-glasögon.

Anmälan    

En anmälan kan göras redan nu. Välkommen till en intressant eftermiddag!

Läs gärna vår fullständiga inbjudan som pdf: Inbjudan utbildning 24-04-10

Kvinna håller sig för huvudet.
Se också våra digitala kurser

Hjärnkraft har tagit fram digitala kurser där du kan ta del av innehållet i din egen takt.