Hjärnkrafts utbildningsdagar

Varmt välkommen på våra utbildningar. 

 

Rehabilitering efter förvärvad hjärnskada 

Utbildningen kommer att ge kunskap och insikt om vad en förvärvad hjärnskada är och vilka funktionsnedsättingar som kan uppkomma samt vad ett rehabiliterande förhållningssätt innebär.

Under dagen medverkar Jan Lexell, professor i rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitetssjukhus, överläkare och medicinskt ledningsansvarig VO Rehabilitering vid Ängelholms sjukhus, Nils Berginström, leg. psykolog och universitetslektor vid Umeå universitet samt kurator Jenny Ehrlund och psykolog Hanna von Salomé från Rehabiliteringsmedicinska Medicinska Universitetskliniken, Danderyds sjukhus Stockholm.

Mer information finns här: Inbjudan utbildn 23-12-05

Se också våra digitala kurser

Hjärnkraft har tagit fram digitala kurser där du kan ta del av innehållet i din egen takt.