Dina förmåner

Det här får du för medlemsavgiften!
 • Stöd, råd och vägledning. Hjärnkraft har kontaktpersoner på många orter. De kan hjälpa dig med stöd, råd och vägledning. De kan ge tips om rehabilitering och dela med sig av kunskap och erfarenheter. De kan också hjälpa till med kontakter. Hitta din kontaktperson.​
 • Medlemstidningen fyra gånger per år. I medlemstidningen kan du läsa artiklar om vilka konsekvenser förvärvad hjärnskada kan få,  egna berättelser, om aktuell forskning, nytt från våra länsföreningar, intressepolitiska frågor som vi driver och mycket annat.
 • Informationsmaterial. Hjärnkraft har informationsmaterial som du kan få kostnadsfritt. Vi har också flera skrifter och böcker som du kan köpa i vår webbutik.
 • Konferenser, seminarier, utbildningar, aktiviteter och studiecirklar. Runt om i landet har vi utbildningar och seminarier för dig som har en hjärnskada och dina närstående. Professionella föreläsare från vård och omsorg anlitas ofta. Dessa tillfällen brukar vara mycket populära. De är kostnadsfria eller subventionerade för medlemmar.
 • Anhöriggrupper. På flera orter finns anhöriggrupper där man träffas och delar erfarenheter. Många säger att det bara är de som varit i samma situation som verkligen kan förstå vad jag känner.
 • Olycksfallsförsäkring. Som medlem i Hjärnkraft omfattas du av förbundets kollektiva olycksfallsförsäkring. Läs mer
 • Försäkring. När du deltar i våra aktiviteter är du försäkrad via Folksam genom avtal som Funktionsrätt Sverige tecknat för sina medlemsförbund
 • Hjärnskadekortet används för att beskriva vilka konsekvenser den förvärvade hjärnskadan har för personen och kan underlätta i många vardagliga situationer. Formulär för att ansöka om kortet skickas ut i samband med avisering och kan rekvireras via e-post. Beställ här.
 • Hjärnet – personer med hjärnskadas egen verksamhet, träffar och aktiviteter. Bara för  medlemmar med egen hjärnskada. Man träffas och gör något trevligt tillsammans. Eller bara pratar av sig. Läs mer
 • Vi arbetar för dig. Hjärnkraft arbetar varje dag för att förbättra villkoren och rehabiliteringen för dig som är hjärnskadad. Det gör vi på olika sätt, centralt, regionalt och lokalt, genom att påverka opinionen, uppvakta politiker och beslutsfattare, skriva remissvar och mycket annat.
 • Som medlem har du också möjlighet att teckna försäkringar hos Unik försäkring. Läs mer här, länken går till Unik försäkring.
 
Medlemsavgiften är 220 kr/år för enskild person och 340 kr/år för hel familj (boende på samma adress). Vi har läns- och lokalföreningar på de flesta orter i landet.