Policys för Hjärnkraft

 

Integritetspolicy

Med anledning av GDPR, dataskyddsförordningen har Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft upprättat en integritetspolicy. Vi har samlat allt om GDPR på en särskild sida. Läs mer om GDPR här.

Förbundets integritetspolicy

Samarbeten med andra organisationer

Tre personer samarbetar.

Krav på organisationen:

1. Nationellt verkande, verka inom ett flertal län.
2. Långsiktiga samarbeten som löper över flera år.
3. Dela grundläggande värderingar om alla människors lika värde.

När det gäller läkemedelsföretag ska Hjärnkraft följa de riktlinjer som överenskommits mellan LIF och Funktionsrätt Sverige.

Ett samarbete med en organisation ska inte begränsa Hjärnkrafts möjligheter att kritiskt granska organisationens verksamhet.

Hjärnkraft samarbetar med alla typer av organisationer, offentliga, ideella och kommersiella om man uppfyller ovanstående villkor.

Krav på samarbetet:
Respektive parters ansvar är tydliggjort innan samarbetet påbörjas.
Tydliggjort hur man ska marknadsföra samarbetet.
Tydliggjort användandet av namn och logga.
Ange vilken sakfråga samarbetet gäller.

Uppdaterad 20191108