Så bildades Hjärnkraft

Hjärnkraft bildades 1988 av anhöriga som sökte stöd hos varandra i en situation som ingen av dem upplevt tidigare. En när och kär hade råkat ut för en förvärvad hjärnskada. De mötte stor okunskap om hjärnskador inom sjukvården när de kämpade för att deras anhöriga skulle få rehabilitering.

”Icke rehabiliteringsbar” var ett begrepp som var allmänt vedertaget och synen på möjligheterna med rehabilitering var mycket pessimistisk. Det fanns inte någon etablerad funktionsrättsorganisation som ville ta sig an den här gruppens speciella behov.

1992-1993 genomförde Hjärnkraft ett riksomfattande uppsökarprojekt och kartlade vad som hände med personer med förvärvade hjärnskador. Det visade sig att ett stort antal personer med hjärnskada fanns inom långvården eller på psykiatriska avdelningar, utan någon form av stimulans eller rehabilitering.

Projektet bidrog till att behovet av hjärnskaderehabilitering började uppmärksammas. Med exempel från internationella erfarenheter och goda föredömen har Hjärnkraft bidragit till att sprida insikten om att god hjärnskaderehabilitering ger resultat.

Hjärnkrafts mål är att alla som får en hjärnskada ska få en optimal rehabilitering och att de närstående ska få fullgott stöd och information.

Uppdaterad 20180704

Giggi – skälet till att Hjärnkraft finns

Hjärnkraft bildades 1988, fem år efter den trafikolycka som förändrade Giggi Östes liv. Hennes föräldrar Bengt och Gertrud Öste kämpade länge för att få hjärnskaderehabilitering för Giggi. Tillsammans med flera andra personer som hade liknande erfarenheter, blev trafikolyckan och det som hände Giggi efteråt, grunden till Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.

Läs om Hjärnkrafts och Giggi Östes historia under 30 år 1988-2018 i pdf:en. Hjärnkraft 30 år Hk 3-18